HUKUK EĞİTİMLERİ

Çağımızda her alanda olduğu gibi hukuk alanında da bireysel ve kurumsal gelişim için bilgi önemli bir unsur haline gelmiştir. Bilginin takibi ve sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi, başarı için bir zorunluluktur.

Toplumsal yaşamımızın her alanını düzenleyen hukuk söz konusu olunca, bu zorunluluk daha önemli bir hal almaktadır.

Bilim ve teknolojideki  hızlı gelişmeler, insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi hızla arttırmaktadır. Buna bağlı olarak, insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler de gelişmekte  ve çeşitlilik arz etmektedir. Bu değişim ve gelişim, beraberinde birçok yeni sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da hukuki uyuşmazlıkların çözümünde yeni arayışlar gündeme gelmeye başlamıştır.

Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturması esas olarak devlete ait bir görevdir. Bununla birlikte, uyuşmazlığın tarafları, aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli şekillerde çözüme kavuşturabilirler.  

Devletin yargı yetkisini kullanmasının dışındaki  uyuşmazlıkların çözümü, son yıllarda pek  çok ülkede tercih edilmeye başlanmış bir yöntemdir. Tarafların kendi iradeleri ile uzlaşarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları , toplumsal barışın tesisi yönünden de   tercih edilmektedir.  

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri,   yargının daha etkin ve verimli bir biçimde çalışmasına hizmet eden; yargının yanında yer alan ve onunla birlikte yürüyen, etkin ve hukuksal yöntemlerden oluşmaktadır.

UİSFED AKADEMİ, çok önemli hele gelen “Hukuk Bilgisinin Güncellenmesi”, adalet sistemindeki alternatif uyuşmazlık çözümüne yönelik eğitim ve akreditasyonların tamamlanması ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli hukuk eğitimlerini Türkiye’nin saygın üniversiteleri ve bu üniversitelerin hukuk fakülteleri başta olmak üzere çok sayıda baro ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde ülke genelinde düzenlemektedir.

Bu kapsamda UİSFED Akademi  , seçkin ve deneyimli (akademisyen) eğitici kadrosu ile Bilirkişilik , Arabuluculuk ve bunların ihtisas alanlarına yönelik her türlü eğitim ile birlikte Uzlaştırmacılık eğitimini de Türkiye  genelinde düzenlemektedir.

Yaşam boyu eğitim ve hizmet içi eğitim alanlarında kamu ve özel sektörün eğitim ihtiyaçlarının yanı sıra, her yaşta bireyin kişisel gelişim gereksinimlerini dünya standartlarında karşılayarak, profesyonellik anlayışıyla alanında ilk akla gelen bir mükemmeliyet merkezi olma vizyonuyla yeniden yapılandırdığımız Sürekli Eğitim Merkezi’miz toplumun genelinin eğitim ve bilinç düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunmaya hızla devam etmektedir. Bu yaklaşım Altınbaş Vakfı'nın eğitimi toplumla paylaşarak büyüme vizyonunun yarattığı bir eser olan üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi olmanın bir gereği ve sosyal sorumluluk olarak benimsediğimiz vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.

Beklentilerin ve iş modellerinin süratle değiştiği, bilgiye ulaşmanın büyük bir hızla gerçekleştiği, kurumların çok yönlü, akademinin multidisipliner yaklaşımları benimsediği günümüzde birey ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa olsun değişime uyum sağlamak, akışta kalabilmek ve profesyonel anlamda yeni fırsatlar yaratmak için sürekli yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır.

​Sürekli Eğitim Merkezi’miz merak, tutku ve yaratıcılığı hayatının her alanına taşımak isteyen  bireyler için çok farklı alanlarda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca özel ve kamu kurum ve kuruluşları için ihtiyaca göre günlük/modüler eğitim programları ve sertifika programları açmaktadır. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda gerek üniversitemizin akademik kadrosundan, gerekse alanında uzmanlaşmış eğitimcilerle çalışarak çok yönlülüğü önceliklendiren, uygulamayı merkeze koyan, katma değeri yüksek programlar oluşturmakta, Sürekli Eğitimi bir model olarak benimsemiş tüm kurum ve bireyler için öğretici aynı zamanda renkli ve keyif verici programlarına her geçen gün yenilerini eklemektedir.