İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitimler özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

                               Eğitici Eğitimi           

                               Acil Durum Eğitici Eğitimi

                              Yangın Eğitici Eğitimi

                              Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

                             

ÇALIŞAN EĞİTİMLERİ

                                 Acil Durum Eğitimi                            

                                 Yangın Eğitimi

                                 Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

ULUSLARARASI EĞİTİMLER

                                  Sprat Eğitimi

                                  GWO