LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLERİ

Bir alanda bilinmesi gerekenlerin sınırlı süreye sahip lisans eğitiminde ayrıntılı olarak öğretilmesi imkânsızdır. O zaman bilimsel ayrıntıların kazanılabileceği bir eğitime ihtiyaç doğar ki, bu da yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin oluşturduğu lisansüstü eğitimidir.

Alanında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler yüksek lisans eğitimini seçerken, problemlere başka çözüm yöntemleri arayan veya henüz çözülememiş problemleri çözmek isteyenler ise yoğun araştırma gerektiren doktora eğitimi tercih etmektedir.

UİSFED Akademi, gerek Türkiye’de gerek se dünyanın çeşitli ülkelerindeki alanında uzmanlaşmış seçkin Üniversiteler ve enstitüler ile işbirliği kapsamında, çeşitli bilim dallarında, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora eğitimleri düzenlemektedir.

UİSFED Akademi’nin misyonu, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı yapacak, yaratıcı, çağdaş ve bilimsel düşünceye sahip,  alanında uzman ve lider bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusun da, güçlü ve deneyimli akademik kadrolar tarafından uygulanan lisansüstü programlarımız, öğrencilerimize uluslararası standartlarda eğitim ve bilimsel araştırma fırsatı sunmaktadır. 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarından mezun olanlar, çağdaş ve kaliteli eğitimin sonucu olarak akademik ve mesleki yaşamlarında üst düzey başarılara imza atmaya devam etmektedirler.